نصب

پس از طراحی و ساخت جرثقیل مهندسین واحد نصب شرکت در سریعترین زمان جرثقیل را به محل مورد نظر انتقال داده و پس از بررسی دقیق موارد فیزیکی و ایمنی اقدام به نصب جرثقیل می نمایند.

کلیه مراحل نصب با رعایت اصول دقیق مهندسی و ایمنی بر طبق الگوها و استانداردهای مهندسی انجام می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.